Milan Rúfus, Závažná Poruba

Naveky závažná.
Len cesta zarúbaná.

Čosi, čo nemá dna.
Živá a krásna rana.

Svetielko večné v nás,
nesie ho v ruke dieťa.

Nesfúkne mu ho čas.
A útle premôže ťa.

Zvuk tichej stálosti
a sľuby nezlomné,

a balzam na kosti - to všetko je v tom mene.

Naveky závažná.
Stále ti bude takou.

Plnosťou do prázdna.
Svitaním do súmrakov.

(rukopis diela...)

PRIPRAVUJEME ...

10. marca 2018

VEČER WISLAWY SZYMBORSKEJ, viac TU...

Milí priatelia, predstavujeme vám webovú prezentáciu Domu Milana Rúfusa.

Dom, v ktorom básnik Rúfus a jeho sestra Oľga, známa režisérka, vyrastali, získala obec Závažná Poruba do svojho vlastníctva po smrti matky Zuzany Rúfusovej.

Obec Závažná Poruba spolu so Žilinským samosprávnym krajom a Liptovským múzeom pripravila ku dňu 80-tych narodenín majstra otvorenie expozície, ktorá je prvým krokom k budovaniu Domu Milana Rúfusa ako miesta, kde záujemcovia môžu získať okrem informácií aj inak dostupných – zážitok na sebe – v atmosfére rodičovského domu, ktorý, ako to vyplýva z viacerých zainteresovanej verejnosti známych rozhovorov s majstrom, podstatne formoval jeho emocionalitu vzhľadom rodičov k sebe navzájom i k svojim deťom a "naladil" ho na celý život.
Skromné zariadenie domu murára by chcelo signalizovať, že nielen materiálno je hodnotou, ktorá dáva človeku skutočné bohatstvo. Znalci Rúfusovej poézie a prózy by uvedené konštatovanie vedeli doložiť mnohými literárnymi textami.
Návštevník má možnosť presvedčiť sa o "etickom maximalizme" Rúfusa aj vo viacerých myšlienkach vybraných z knihy Vincenta Šabíka Rozhovory so sebou a s tebou, ktoré sú pripravené ako spomienka na toto vzácne miesto.
Zatiaľ za najvýznamnejšie exponáty možno považovať rukopis začiatočníckych veršov s kritikou murára Jána Beťku, ďalší rukopis prvotín s názvom Verše v búrke a zbierku Akordy duše venované na Vianoce 1946 otcovi k narodeninám.
Za vzácnosť tiež považujeme bustu od akademického sochára Teodora Baníka, portrét od J. Špitza, fotografiu od M. Martinčeka a aktuálny súbor fotografií od Róberta Miku.
K dispozícii je publikácia Naveky závažná, jazykovo vhodná aj pre potomkov slovenských vysťahovalcov alebo Slovákov žijúcich v zahraničí (angličtina, nemčina, poľština). Knižočka ponúka inú než obvyklú optiku – ponúka pohľady obyvateľov obce na svojho známeho rodáka.
Každoročne v decembri je možné zúčastniť sa tradičnej kultúrnej akcie obce s názvom Štebot v rodnom hniezde. Rodáci vtedy recitujú verše rodáka.
K výročiu úmrtia (11.1.) organizuje DMR stretnutia špecialistov a rodičov, ktorí sa venujú deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Toto je posolstvo Milana Rúfusa – otca.
Vyznavači Rúfusovej filozofie života a básne, ktorí šíria jeho posolstvo, majú po dohovore možnosť prenocovať v tomto jedinečnom prostredí za darček, ktorý DMR venujú, zistiac, čo v ňom chýba.
PaedDr. Soňa Barániová