Na pozvanie Občianskeho združenia ZHODA z Bratislavy sa prostredníctvom partnerského Občianskeho združenia Naveky závažná v letnej čitárni U červeného raka v Bratislave v programe

KYTICA MAJSTROVI

28. júla 2017 predstavili absolventi Základnej školy Milana Rúfusa zo Závažnej Poruby súrodenci Hlavnovci ako hostia. Ďalšími hosťami boli študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom Kristína Bartošová a Dominik Schmidt. Domáci recitátori boli z Materskej školy Slovnafťáčik a z GALILEO SCHOOL, za dospelých Ladislav Kamenčík. Hudobne sprevádzal Stanislav Janičkovič, moderovala Erika Fajnorová..

V závere Slovenská rada rodičovských združení medailou ocenila rodičov, ktorí vedú svoje deti k prednesu, medzi nimi aj pani Zuzanu Hlavnovú zo Základnej školy Milana Rúfusa v Závažnej Porube.

Za nekonečnú starostlivosť a trpezlivosť dostala medailu aj pani Magda Rúfusová.

Ocenení boli aj manželia Barániovci za to, že sa starajú o Dom Milana Rúfusa. Toto ocenenie venujeme všetkým, bez ktorých by to nešlo – obci, dievčatám z Občianskeho združenia Naveky závažná, najmä Kataríne Devečkovej a Vlaste Jančiovej a samozrejme aj lektorke Danke Kuľhavej a dievčatám z Jednoty dôchodcov, ktoré pomáhajú s upratovaním Domu Milana Rúfusa.

Poteší, ak sa hlavné mesto teší z posolstva básnika.

Fotogaléria:  (otvoriť po kliknutí)

Text:-Soňa Barániová-, foto: -Erika Fajnorová-,