Advent je čas očakávania Kráľa lásky a pokoja, ktorý z Božieho rozhodnutia prišiel na svet ako Ježiš Kristus. V tomto čase si Závažná Poruba v evanjelickom kostole pripomenula 89. výročie narodenia Majstra slova a 640. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pán farár Vladimír Pavlík v mene Božom privítal prítomných a vysvetľujúcimi slovami priblížil obsah viacerých žalmov. V literárno - hudobnom pásme pomenovanom Boh u Rúfusa zazneli prebásnené Rúfusove žalmy v podaní Kvety Staroňovej. Zhudobnené verše nášho rodáka zaspievala operná speváčka Soňa Jány v sprievode klavíra profesorky Dady Klementovej z JAMU v Brne. Katolícky kňaz František Barna z Košíc, ako hosť podujatia, úprimne uviedol: „Ako kňaz som hľadal v diele Milana Rúfusa to, čo je spojené s teológiou. Našiel som úprimný vzťah k Bohu. Rúfus na malom priestore vedel povedať veľa. Dokázal tlmočiť Božie pravdy o človeku.“

Vydarené podujatie potvrdilo, že duchovný obsah Žalmov je nevyčerpateľný a je vyznaním neochvejnej viery a dôvery v Pána Boha.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text i foto: -Dušan Migaľa-, ©2017