Pravidelné akcie:

  • sprevádzanie návštevníkov (priebežne),

  • špeciálno-pedagogické vedenie detí (priebežne),

  • 28.marec: KANTOROVO SRDCE - stretnutia skupín učiteľov,

  • Dni Milana Rúfusa v termíne blízkom 10. decembru (t. j. dátumu narodenia),

  • výmenné návštevy: Dom Milana Rúfusa - Tischnerovka,

  • koncerty zhudobnených Rúfusových básní (S. Jány - D. Klementová)

 

Z ostatných aktivít v Dome Milana Rúfusa odporúčame:

  • Janka Bernáthová - Lehotská - recitál,

  • František Barna: Teologické prvky v diele Milana Rúfusa - prednáška s prezentáciou.